Hem

Tjänster och erbjudanden

Ekovera har ett flertal olika tjänster inom utvärdering och analys, anpassat enligt kundens behov och önskemål och de kan med fördel kombineras.


Metod för utvärdering och effektmätning är liknande oavsett innehåll, men vi åtar oss gärna uppdrag som verkar för en hållbar utveckling och uppfyllande av de globala målen.


Vi är flexibla för kundens önskemål och följer gärna ett projekt/verksamhet under en längre tid och ger processtöd. Vi kan också facilitera seminarium och workshops.


För att läsa mer klicka här


Referensuppdrag

Ekovera följde projektet Hållbar Landsbygd Sjuhärad. Projektet syftade till att synliggöra och inspirera hållbara livsstilar och verksamheter på landsbygden samt att utveckla och skapa förutsättningar, sprida bilder av hållbar landsbygd och vara katalysator för nya projekt.


Dessutom var stort fokus att definiera vad hållbar landsbygd innebär. Förutom slutanalys utförde Ekovera fyra del-utvärderingar och ett webinarium inom projektets ram.


För att ta del av såväl projektet som helhet som de delar Ekovera utförde, tryck här.

"Vi anlitade Ekovera under vintern 2020/2021 för att göra en utvärdering som genomfördes med hjälp av telefonintervjuer kring resultat, mjuka värden och processer i ett av våra paraplyprojekt. Vi är mycket nöjda med Ekoveras strukturerade arbetssätt, lyhörda dialoger och tydliga rapport. Ett genuint intresse för att förstå vår verksamhet och en noggrannhet kring definitioner och övrigt språkbruk, bidrog till att rapporten blev träffsäker och relevant."

Linda Arontzon, verksamhetsutvecklare

Leader Sjuhärad

Om Ekovera


Ekovera utför uppdrag inom utvärdering och analys.

Vi är ett familjeägt företag.


Många av våra kunder är baserade i Sjuhärad och Västra Götalands regionen men vi jobbar både nationellt och internationellt.


Om ni vill veta mer är ni väldigt välkomna att kontakta oss!

Kontakta Oss

Anna Kjellberg, Verksamhetsledare

Telefonnummer: 0722328328E-Mail: Anna@ekovera.se


Erik Kjellberg, assistentE-Mail: Erik@ekovera.se


Foto: Anna Sigge

Foto: Karin Kjellberg